Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

International Federation of Associations of Private Detectives-Detectiv Internationale Kommission der-Verbände

Internationale Kommission der Detectiv-Verbände" (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Detectivi Particulari) este un organism internaţional umbrela constând a Asociaţiilor de Detectivi Particulari şi Practicienilor de securitate în întreaga lume.

The Federation has its seat in Vienna, Austria and invites membership from National Professional organizations or representatives. Federaţia are sediul în Viena, Austria şi invită apartenenţa la organizaţii profesionale naţionale sau reprezentanţi.

The IKD is focused on maintaining the highest standards, meeting its code of ethics and promoting harmonization of regulations and licensing process, particularly within the European Union. IKD este axat pe menţinerea celor mai înalte standarde, reuniţi în codul său de etică şi promovarea armonizării reglementărilor şi a procesului de licenţiere, în special în cadrul Uniunii Europene.

Septembrie 2007
Tony Imossi Tony Imossi
Secretary General Secretarul General

Email: secretarygeneral@ikd.com Email: secretarygeneral@ikd.com