Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

LEGISLATIE SPECIFICA

1. Legea 329/08.07.2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
2. Decret nr.607 din 15 iulie 2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.329 din 08 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
3. Legea 353 din15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
4. HOTĂRÂRE nr.1.666 din 7 octombrie 2004;
5. Decizia nr.551 din 26 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr.329 din 08 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
6. Ordinul MAI Nr.492 din 03 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular;
7. Ordinul MAI Nr.724 din 09.07.2005 privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular;
8. Ordinul MAI Nr.620 din 29.04.2005 privind modalitãtile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.