Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

Decret nr.607 din 15 iulie 2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.329 din 08 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Decret nr. 607/2004

M. Of. nr. 670 din 26 iulie 2004PREŞEDINTELE ROMÂNIEID E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. − Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCUBucureşti, 15 iulie 2004.

Nr. 607.