Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

Ordinul MAI Nr.724 din 09.07.2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN
privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular

Având în vedere dispozitiile pct. 2.3 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.666/2004, si Avizul Ministerului Sãnãtãtii nr. 26.671 din 5 iulie 2005,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. – Baremele medicale pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular sunt prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. – Persoana care sustine examen în vederea obtinerii atestatului de detectiv particular trebuie sã prezinte fisa de examen medical prevãzutã în anexa nr. 2, completatã în mod corespunzãtor.
Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la 15 zile de la data publicãrii.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 iulie 2005.
Nr. 724.

ANEXA Nr. 1

BAREMELE MEDICALE
pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular

Boli contraindicate:
I. Aparat respirator:
1. tuberculozã pulmonarã si bronsicã activã;
2. tuberculozã pulmonarã si bronsicã inactivã, stabilizatã la mai putin de 4 ani de la vindecarea clinico-radiologicã si bacteriologicã;
3. tuberculozã pulmonarã operatã (exereza segmentarã sau lobarã, toracoplastie, decorticare pleuralã, pleurectomie);
4. pleurezie tuberculoasã la mai putin de 4 ani de la vindecare;
5. tuberculozã extrarespiratorie:
a) activã la orice organ;
b) stabilizatã sau la mai putin de 4 ani de la vindecarea procesului tuberculos confirmat prin examene bacteriologice, radiologice si anatomopatologice;
6. silicotuberculozã;
7. sarcoidozã pulmonarã;
8. astm bronsic;
9. supuratii bronhopulmonare acute, în tratament sau cronice;
10. bronhopneumopatie cronicã obstructivã;
11. bronsiectazie;
12. boalã chisticã;
13. sechele pleurale cu tulburãri functionale;
14. pneumoconioze.
II. Aparat osteoarticular si tesut conjunctiv:
1. reumatism articular acut sub un an de la debut, sub tratament;
2. poliartritã reumatoidã;
3. spondilitã anchilopoieticã;
4. poliartritã psoriazicã;
5. sindrom Reiter-Fiesinger-Leroy cu tulburãri functionale;
6. reumatism cronic degenerativ – artroze ale articulatiilor mari sau mici, cu tulburãri functionale;
7. discopatie vertebralã cu tulburãri de staticã sau dinamicã vertebralã si deficit radicular;
8. osteocondrozã vertebralã avansatã, cu imagine radiologicã specificã;
9. spondilozã cu rigiditate segmentarã a coloanei vertebrale;
10. osteoporozã;
11. boli de colagen (lupus eritematos diseminat, periarteritã nodoasã, dermatomiozitã, sclerodermitã etc.).
III. Oftalmologie
1. lipsa unui glob ocular;
2. sinblefarom;
3. inflamatii ulceroase cronice ale marginilor pleoapei;
4. ectropion, entropion sau lagoftalm;
5. epifora produsã de obstructii ale cãilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul ori la ambii ochi;
6. pterigion neoperat sau operat si recidivat;
7. trahom;
8. keratitã cronicã;
9. keratoconus;
10. leucom corneean simplu sau aderent;
11. stafilom;
12. luxatie sau subluxatie a cristalinului;
13. cataractã, toate formele;
14. afakie, pseudoafakie;
15. aniridie;
16. colobomã a irisului;
17. iridociclitã cronicã;
18. panoftalmie;
19. secluzio-ocluzio pupilar mono- sau bilateral;
20. colobomã a coroidei;
21. opacitate a corpului vitros;
22. dezlipire de retinã;
23. retinopatii de toate categoriile;
24. hipermetropie peste plus 5 dioptrii;
25. ambliopie;
26. acromatopsie;
27. hemeralopie;
28. nistagmus;
29. pareza unuia sau a mai multor muschi oculari cu diplopie;
30. atrofie opticã;
31. hemianopsie;
32. oftalmoplegie internã sau externã;
33. glaucom;
34. corpi strãini intraoculari;
35. tumori benigne oculare si/sau ale anexelor oculare, neoperabile;
36. tumori maligne oculare si/sau ale anexelor oculare.
IV. O.R.L.:
1. rinofima;
2. sclerom al cãilor aeriene superioare;
3. sinuzitã, pansinuzitã cronicã;
4. polisinuzitã operatã si recidivatã;
5. rinite atrofice grave si ozenã;
6. deviatie sau perforatie a septului nazal, cu tulburãri functionale;
7. otitã medie supuratã cronicã;
8. otitã medie cicatricealã, cu scãdere medie de auz;
9. surditate;
10. otosclerozã;
11. afectiuni cronice labirintice;
12. afectiuni laringiene cronice;
13. stenoze faringo-laringo-traheale;
14. tumori benigne neoperate;
15. tumori maligne confirmate.
V. Aparat digestiv:
1. ulcer gastric si/sau duodenal acut;
2. ulcer gastric si/sau duodenal cronic cu manifestãri clinice la mai mult de 3 ani;
3. stenozã esofagianã, piloricã, intestinalã, rectalã;
4. rectocolitã ulcero-hemoragicã;
5. hepatitã acutã toxicã sau infectioasã;
6. hepatitã acutã la mai putin de 2 ani de la vindecare, prelungitã sau recidivatã;
7. hepatitã cronicã;
8. steatozã hepaticã;
9. ciroze hepatice de orice etiologie;
10. angiocolecistopatii cronice confirmate;
11. hepatitã cronicã agresivã;
12. litiazã biliarã neoperatã;
13. pancreatite acute sau cronice.
VI. Sistem endocrin:
1. disgenezii endocrine gonadale;
2. acromegalie sau gigantism;
3. distrofie adipozogenitalã, formã gravã;
4. diabet zaharat;
5. diabet insipid;
6. sindrom de insuficientã hipofizarã:
a) somatotropã (hipotrofie staturalã, infantilism sexual, nanism hipofizar);
b) partialã sau globalã;
7. hipertiroidie (boalã Basedow, adenom toxic, gusã multinodularã, hipertiroidizatã);
8. hipotiroidie manifestã;
9. gusã:
a) medie difuzã si/sau micropolinodularã, cu alterarea functiei tiroidiene;
b) nodul tiroidian unic cu diametru mai mare de 2 cm (cu potential de malignizare);
10. hiperparatiroidism;
11. hipoparatiroidism, formã manifestã (tetanie);
12. sindroame de hiperfunctie corticosuprarenalã (boalã sau sindrom Cushing);
13. boala Addison;
14. insuficientã gonadicã;
15. obezitate frustã (I.M.C. mai mare 30 kg/m2), cu sau fãrã modificãri endocrine metabolice.
VII. Aparat cardiovascular:
1. angiocardiopatii congenitale;
2. leziuni valvulare cardiace definitive;
3. anevrism arterial sau venos;
4. acroasfixie a extremitãtilor (acrocianozã, boala Raynaud);
5. arteriopatii periferice obliterante;
6. cardiopatie ischemicã dureroasã;
7. insuficientã cardiacã cronicã;
8. bradicardie sinusalã permanentã, sub 50 de pulsatii pe minut;
9. puls alternant;
10. aritmii cardiace:
a) extrasistolicã permanentã;
b) flutter sau fibrilatie;
11. tahicardie paroxisticã;
12. tahicardie sinusalã permanentã;
13. tulburãri de conducere permanente:
a) bloc major de ramurã;
b) bloc atrioventricular;
c) sindrom de preexcitatie (WPW);
14. valori ale tensiunii arteriale permanente cu maxima sub 100 mm/Hg, cu tulburãri functionale.
VIII. Sânge si organe hematopoietice:
1. anemii (Hb sub 12 g% la bãrbati si sub 11 g% la femei, hematocrit sub 35%);
2. anemii megaloblastice;
3. anemii hemolitice cronice prin defecte intraeritrocitare sau extraeritrocitare;
4. anemii prin insuficientã medularã primarã sau secundarã;
5. boli neoplazice (leucemii acute sau cronice, reticuloze maligne, limfoame maligne, mielom multiplu etc.);
6. boala Hodgkin;
7. poliglobulii;
8. sindroame hemoragice de origine plasmaticã (hemofilie), trombocitarã sau vascularã.
IX. Aparat renal:
1. glomerulonefrite acute sau cronice;
2. glomerulonefrozã cronicã;
3. pielonefrite cronice;
4. sindrom nefrotic;
5. insuficientã renalã acutã sau cronicã;
6. sclerozã renalã primitivã sau secundarã.
X. Neurologice:
1. abces cerebral sau cerebelos operat ori neoperat;
2. sindroame vestibulare centrale;
3. boli degenerative metabolice congenitale sau dobândite;
4. tumori vertebromedulare operate sau neoperate;
5. sechele neurologice dupã traumatisme vertebromedulare;
6. hernie de disc operatã, cu sau fãrã sechele;
7. sifilis nervos;
8. epilepsie;
9. hemoragie subarahnoidianã, cu sau fãrã sechele neurologice evidente;
10. accidente vasculare ischemice;
11. anevrism arterial cerebral;
12. encefalite si sechele encefalitice;
13. sindroame extrapiramidale;
14. sindroame cerebeloase si cerebromedulare;
15. sindroame pseudobulbare;
16. pareze si paralizii de orice naturã;
17. leuconevraxite;
18. sclerozã lateralã amiotroficã;
19. siringomielie, siringoglobulie si hematomielie;
20. atrofii musculare mielopatice;
21. miopatii;
22. miastenie;
23. hemispasm facial;
24. nevralgie esentialã a trigemenului;
25. neuropatii cu tulburãri functionale;
26. neurofibromatozã generalizatã;
27. boala ticurilor;
28. disartrie, disfazie;
29. balbism;
30. tumori cerebrale de orice naturã, operate sau neoperate;
31. sechele dupã poliomielitã anterioarã acutã.
XI. Psihice:
1. tulburãri caracteriale si psihopatoide;
2. sindroame neurastenice si nevrotice;
3. neurastenie si psihastenie;
4. pitiatism;
5. psihopatii (schizoidã, ciclotimicã, epilepticã);
6. psihoze endogene (maniaco-depresive, afective, schizofrenie, paranoia, organice tranzitorii);
7. psihoze toxiinfectioase, metabolice, endocrine sau posttraumatice;
8. sechele neuropsihice dupã traumatisme craniene;
9. stãri dementiale de orice naturã;
10. oligofrenii si infantilism psihic;
11. toxicomanii, inclusiv alcoolismul;
12. devieri sexuale pe fond de personalitate patologicã.

NOTÃ: În situatia în care persoana care doreste sã sustinã examenul necesar obtinerii calitãtii de detectiv particular si, implicit, a dreptului de portarmã a prezentat anterior o tulburare psihicã, este necesarã examinarea sa de cãtre o comisie medico-legalã care sã stabileascã capacitatea sa psihicã, absenta tulburãrilor psihice si aptitudinea de a purta armã.
ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SÃNÃTÃTII
Judetul ...........
Localitatea ............
Unitatea sanitarã .............

FISA DE CONSULTATII MEDICALE
pentru persoanele care solicitã atestarea calitãtii de detectiv particular

Ziua ........... luna ......... anul ..........
A. Numele .................................., prenumele ..................................., sexul M/F, nãscut/nãscutã în anul ........ luna .................... ziua ........... în comuna/orasul/municipiul .........................., judetul/sectorul ...................., fiul/fiica lui ............... si al/a ......................, domiciliat/domiciliatã în localitatea ................, str. .............................. nr. ......., judetul ..............., posesor/posesoare al/a cãrtii/buletinului de identitate seria ........... nr. ............, eliberat/eliberatã de ............... la data ............., nr. telefon ...........
B. Antecedente personale (înscrise de medicul de familie) ..............................................................................................................
Semnãtura si parafa medicului de familie
C. Rezultatele examinãrilor medicale

Specialitatea Nr. fisã/
registru consultatii Data examinãrii Constatãri Concluzii
APT/INAPT Semnãtura
si parafa medicului
0 1 2 3 4 5
Medicinã internã
Neurologie
Psihiatrie
Oftalmologie
O.R.L.
Examenul radiologic pulmonar (Rgf, MRF)

Unitatea sanitarã ..................
Nr. buletin ............ data ........... rezultatul ..............
Semnãtura si parafa medicului ...............
D. Concluzii
APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular
Semnãtura si parafa medicului coordonator al unitãtii sanitare