Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

- DIVERSE, PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE.

CABINETUL INDIVIDUAL DE DETECTIV PARTICULAR ''SOVAN L. DANIEL-ILIE'' ,
desfăşoară activităţi specifice de investigaţie privată, prin folosirea mijloacelor tehnice de investigare, a formelor şi metodelor adecvate, legale de lucru, în scopul realizării obiectivului investigaţiei, realizând inclusiv măsuri de protecţie a investigaţiei în curs de desfăşurare sau a celei care s-a încheiat.
La solicitarea persoanelor fizice şi juridice:
- depistarea de bunuri ascunse sau înstrăinate care prejudiciază interesele unei părţi aflate în litigiu;
- depistarea de persoane care recurg la acţiuni de ameninţare sau de şantaj;
identificarea unor persoane care pot depune mărturie în instanţă în legătură cu evenimente aflate în litigiu (documente, fapte, activităţi, împrejurări, mijloace etc.);
obţinerea unor mijloace de probă ce pot fi folosite în instanţă sau în faţa oricărei autorităţi a statului;
cercetarea împrejurărilor în care au fost pierdute documente ale firmei sau personale, precum şi desfăşurarea de investigaţii în scopul reconstituirii sau obţinerii acestora din arhive;
desfăşurarea de investigaţii dactiloscopice, grafice, grafologice, traseologige, balistice, prin experţi în fiecare dintre domeniile menţionate;
oferirea de consultanţă cu privire la securitatea locuinţelor, sediilor societăţilor, protecţia informaţiilor clasificate şi a documentelor cu caracter confidenţial;
obţinerea de date, informaţii, documente, elemente probatorii, declaraţii care, corelate cu cauza în care este implicat clientul, să favorizeze argumentaţia avocaţilor în instanţă; consultanţă şi investigaţii privind recuperarea unor bunuri, moşteniri, proprietăţi;
- verificarea comportamentului simulat;
- verificări ipotecare, cadastrale, testamentare şi în domeniul asigurărilor;
- asigurarea protecţiei cu privire la prevenirea scurgerii de informaţii din firmele şi agenţiile cu capital privat;
- alte activităţi de investigaţii care nu contravin prevederilor legale şi nu sunt de competenţa exclusivă a structurilor specializate ale statului.