Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

- PENTRU PERSOANE FIZICE;

CABINETUL INDIVIDUAL DE DETECTIV PARTICULAR ''SOVAN L. DANIEL-ILIE'' ,
desfăşoară activităţi specifice de investigaţie privată, prin folosirea mijloacelor tehnice de investigare, a formelor şi metodelor adecvate, legale de lucru, în scopul realizării obiectivului investigaţiei, realizând inclusiv măsuri de protecţie a investigaţiei în curs de desfăşurare sau a celei care s-a încheiat.
La solicitarea persoanelor fizice :
- efectuează verificări şi investigaţii complete prin urmarire si supraveghere (observare in spatiul public,filaj etc) cu privire la conduita şi moralitatea publica a soţului/soţiei , ginere/noră, logodnic/logodnică etc.(în special în cazurile de infidelităţi);
- efectuează verificări cu privire la moralitatea publică a unor persoane angajate la resedinta beneficiarului (bone, menajere, soferi, grădinari, administrator etc.);
- efectuează verificări cu privire la comportamentul, anturajul, preocupările copilului, tineri consumatori de droguri etc. ;
- efectuează verificări cu privire cu persoanele dispărute de la domiciliu, altele decât cele aflate în competenţa organelor abilitate;
- investigaţii privind locurile, însoţitorii si perioadele de călătorie, ale unei persoane în ţară sau străinătate;
- efectuează activităţi de identificare a unor persoane despre care nu se mai cunosc date şi informaţii de către solicitant;
- efectuează verificări în cadrul adopţiilor de copii;
identificarea foştilor colegi de şcoală, liceu, facultate etc. pentru organizarea unor întâlniri aniversare;
- investighează şi obţine documente (copii ale acestora) solicitate care atestă naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice (documente care se referă la stabilirea filiaţiei, a arborelui genealogic, la stabilirea gradului de rudenie cu anumite persoane, drepturile şi obligaţiile de participare la masa succesorală, drepturile şi obligaţiile soţilor cu privire la patrimoniul comun în caz de partaj, investiţiile realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu, documente care să fie folosite în instanţă pentru declararea judecătorească a dispariţiei / morţii unei persoane în vederea deschiderii succesiunii, în stingerea obligaţiilor către creditori, documente de stare civilă etc.).