Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 
 

- PENTRU PERSOANE JURIDICE;

CABINETUL INDIVIDUAL DE DETECTIV PARTICULAR ''SOVAN L. DANIEL-ILIE'' ,
desfăşoară activităţi specifice de investigaţie privată, prin folosirea mijloacelor tehnice de investigare, a formelor şi metodelor adecvate, legale de lucru, în scopul realizării obiectivului investigaţiei, realizând inclusiv măsuri de protecţie a investigaţiei în curs de desfăşurare sau a celei care s-a încheiat.
La solicitarea persoanelor juridice:
- verifică, la cerere, angajaţii sau potenţialii candidaţi la angajare, dacă aceştia sunt compatibili cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau pe care urmează sa le ocupe;
- verifică loialitatea şi corectitudinea angajaţilor firmei, sub aspectul îndeplinirii sarcinilor profesionale, a modului în care respectă secretul profesional al activităţii desfăşurate şi cu privire la modul în care acţionează pentru promovarea imaginii firmei sau pentru păstrarea acesteia;
- investigaţii cu privire la absenteism, concedii medicale, activitate dublă, trădari, concurenţă neloială;
- fraude în domeniul comerţului(clienţi rău-platnici,firme fantomă, reţele de firme organizate ptr. fraudă etc.) ;
- sinceritatea declaraţiilor in domeniul asigurărilor;
- verificări si investigaţii cu privire la reţele de comercializare a marfurilor contrafacute, identificarea filierelor de sustragere constantă a unor mărfuri;
- verifică la cerere, viitorii parteneri de afaceri persoane fizice sau juridice, sub raportul bonităţii sau solvabilităţii acestora, seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, asigurării împotriva riscurilor, acţiunilor frauduloase, intenţiilor sau operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului sau pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate, când ajung în stare de faliment sau atunci când se produce concurenţă neloială;
- verificarea si testarea modului în care societatea specializată de pază angajată îşi realizează sarcinile specifice, propunerea de soluţii concrete, eficiente şi operative , de înbunătăţire a pazei si protecţiei obiectivului;
- acordă consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
- acordă consultanţă de specialitate în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei, precum şi în pregătirea specifică a personalului angajat al firmei din acest punct de vedere.